unitfont_logo.png
peter.andren (snabel-a) gmail.com

Här presenterar jag något som jag valt att kalla UNITFONT. Jag har i många år tillverkat åtskilliga tekniska illustrationer med programmet MetaPost, och ville försöka använda det jag lärt mig för att tillverka riktiga typsnitt. Speciellt ville jag kunna använda typsnitt med ett kontrollerat slumpmässigt utseende, vilket oftast inte går med ett "vanligt" typsnittsformat.

Att använda UNITFONT är aningen trassligt (och ännu inte allmännt tillgängligt). Man kör LaTeX som anropar MetaPost (via \write18) en gång per ord. I MetaPost loopar man sig över bokstavssträngen och anropar en funktion för varje bokstav. Dessa bokstavsfunktioner ritar bokstaven genom att i sin tur anropa vissa "linjeritarfunktioner". MetaPost skapar PostScript-filer vilka automatiskt konverteras till PDF och infogas i dokumentet. Det låter kanske väldigt krångligt, men allt sker "bakom kulisserna". Enda egentliga skillnaden mot vanligt arbetande med LaTeX är att det tar betydligt mycket längre tid. Men tanken är ju inte att man ska sätta stora mängder text med denna teknik — i alla fall inte ännu.

Basic Rounded Thin

basic_rounded_thin.png

UNITFONT i sin enklaste form — enkelt och lite tråkigt. Dessa bokstäver visar den guidelinje som alla typsnitt nedanför använder. Här är den ritad med en tunn rund penna.

Jag erkänner villigt att typsnittet UNITFONT inte är särskilt snyggt, och har massor med typografiska brister. Man ser tydligt att vissa bokstäver saknar bra proportioner, och det är ingen vidare harmoni mellan de olika bokstäverman. Men min tanke är att dessa brister inte ska synas om man leker med linjerna på det sätt jag visar nedan. Min målsättning har aldrig varit att skapa ett typsnitt för vanligt brödtext, utan för skojiga rubriker.

Basic Squared Bold

basic_squared_bold.png

Samma som ovan men ritat med en väldigt bred fyrkantig penna. Som synes skulle man (alltså jag) behöva fixa till en massa detaljer när linjetjockleken ökas på — tvärslån i 'Q' försvinner nästan helt till exempel.

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för denna typ av typografi. Tyvärr är jag inte direkt någon grafisk formgivare, men jag tänker fortsätta och jobba lite på detta och se vad det ger. Det är i alla fall lärorikt.

Basic Squared Thin Serif

basic_squared_thin_serif.png

Att göra ett typsnitt med serifer var väldigt intressant och inte helt enkelt. Det första som slår mig är hur vackert det är med serifer. Det andra, mycket tydligare, är hur svårt det är att göra ett riktigt bra typsnitt. En del bokstäver ('D', 'E', 'F', 'H', 'I', 'M', 'N' och 'X') är jag nöjd med, men de andra ser konstiga ut på något sätt. Naturligtvis kan man variera seriferna i all oändlighet — det jag visar här är det mest "klassiska" jag fått till.

Basic Rounded Thin Slanted

basic_rounded_thin_slanted.png

Jag kom på att det kunde vara användbart att luta typsnittet, vilket visade sig vara väldigt enkelt att implementera tack vare transformed-operation i MetaPost. Det självklara sättet att luta ett typsnitt är att applicera en affin transformation på bilden som innehåller bokstaven. Det sättet illustreras i den övre av de två bilderna nedan. Horisontella linjer förblir horisontella etc. Eftersom UNITFONT är så enkelt i sin grunddefinition lade jag till möjligheten att luta bokstäverna innan själva fonten ritas. Det senare illustraras i den nedre figuren. Som synes är den övre klart snyggare, men den undre är praktisk om man vill placera objekt längs fontlinjerna men inte skeva själva objekten.

lines_90_slanted_ext.png
lines_90_slanted_int.png

Highway

highway.png

Eftersom jag jobbat med vägar i många år kändes detta motiverat. Av förklarliga skäl använde jag detta typsnitt till min reseberättelse om en bilsemester i USA.

ZigZag

zig_zag.png

Sicksackmönstret kan man variera i oändlighet. Här framtyder små brister i fontprogrammen tydligt.

Lines 90

lines_90.png

"90" står för att de små strecken som utgör själva bläcket är ritade 90 grader mot guidelinjen. Förvånansvärt effektfullt.

Lines 45

lines_45.png

Eller så kan man rita småstreck 45 grader mot guidelinjen — här två gånger (+45 och -45) samt i rött för att efterlikna julkorsstygn en smula.

OffSet

off_set.png

Tre parallella linjer. Att rita parallella linjer är inte så enkelt som man kan tro. Inte direkt svårt kanske, men det kräver lite omtanke.

Interrail

interrail.png

Jag ville ha en bra rubrikstil till mina reseberättelser från mitt Interrailande 1991 och 1992 (se resultatet: Interrail91 och Interrail92). Det är något som inte stämmer med mitt sätt att rita räls, men det får duga så länge.

Rough Random

rough_random.png

Varje bokstav blir garanterat unik! Det var bland annat detta jag ville prova när jag började med detta lilla projekt. Bilden nedanför med bara A:n är till för att illustrera hur varje bokstavsform slumpas fram.

rough_random_as.png

Dotted Random

random_dotted.png

Slumptypsnitt igen. Denna gång ritas bokstäverna genom att slumpa fram en massa punkter längs guidelinjen. Det blir lite lagom diffust och oskarpt.

Plain Dotted

dotted.png

Ganska självklart, men också vackert med bara enkla punkter. Här skulle man kanske behöva justera en del positioner så att en del punkter inte bara nästan sammanfallar utan verkligen sammanfaller.

Pink Hearts

pink_hearts.png

Jag gjorde det här till min systerdotter, och tyckte att det blev riktigt bra. Det tog ungefär trettio minuter från att jag började till allt var klart.

Jolly Roger

jolly_roger.png

Någonting till min systerson. De korslagda benen ser inte bra ut, men det är en början.

Small Flowers

small_flowers.png

När jag ändå höll på gjorde jag en namnskylt till min syster också. Jag tyckte att den blev rättså bra.

Copyright © 2010 Peter Andrén