» Sjörövarslag vid något kasino.«
Foto: Peter Andrén (©).
diabild-22-21_F.jpg