montage_logo_white.png

Inledning

Montage Kulturanalys första nummer kom ut 1983, när jag var elva år gammal och mer intresserad av fotboll och Thomas Alva Edison än kultur­analys. Men det där förändrades så sakteliga. Om jag minns rätt upptäckte jag Montage i och med dubbel­numret 29–30 från 1992, när jag alltså var tjugo. Det var litet grann av en läs­upplevelse för mig, och jag bestämde mig raskt för att bli prenumerant. Efter några mycket läs­värda nummer upptäckte jag att det fanns ett erbjudande att köpa alla gamla nummer till ett förmånligt pris. Det slog jag till på, och fick en kultur­injektion som hette duga med posten några dagar senare.

Det var alltid en liten högtids­punkt när Montage damp ner i brev­lådan. Mot slutet kom den alltmer sporadiskt, och till slut kom den inte alls. Vad jag kan minnas lades den inte ner på något planerat sätt — plötsligt kom det inga fler nummer bara. Idag är det väl närmast Filter som ersatt det tom­rum som Montage lämnade efter sig. Eller så får man läsa tidningar från England, Frankrike eller Tyskland för något liknande.

Den här webbsidans syfte är endast att presentera en kultur­tidning som verkar ha fallit i oförtjänt glömska. För några år sedan försökte jag sälja mina Montage (hela serien i ett paket) men efter ett par år på bokbörsen.se så gav jag upp.

Så här presenterade sig Montage i det första numret:

Finns det behov av och plats för en ny kultur­tidskrift i Sverige? Vårt svar är första numret av Montage. De allra flesta tid­skrifter är hårt inriktade på ett enda område: enbart litteratur, enbart bok­recensioner, enbart film, enbart konst osv. Snart kommer bara ett fåtal dags­tidningars kultur­sidor att ge en täckande bild av kultur­livet. Men dessa kan omöjligen publicera essäer på 10–20 sidor och är dessutom aktualitets­bundna: de flesta artiklar handlar om nya böcker på svenska eller andra dags­färska kultur­händelser. Genom en serie tema­nummer (1 eller 2 teman i varje nummer) kommer Montage att ta upp sådana aspekter av svenskt och utländskt kultur­liv som vi tycker inte blivit uppmärksammade eller tillräckligt belysta. En del av tidningen kommer att ägnas åt längre artiklar om aktuella böcker, film, teater, konst, musik m.m. Skönlitterära bidrag kommer också att få plats. Läsarna uppmanas komma med förslag och synpunkter.
Framgången var tydligen given för i nummer två skriver man:
Montage har blivit en framgång. Nr 1 tog snabbt slut hos de flesta försäljningsställena i bl a Stockholm och Uppsala. Vår tidskrift behövs tydligen.
Ja, det var en bra tidning.


Nedan följer en mer eller mindre komplett innehålls­förteckning över samtliga nummer av Montage. Tanken med detta är mest att denna kultur­historiska guld­gruva skall vara i någon mån sökbar på nätet. Texten är OCR:ad och jag har bara kollat stavning och det typografiska lite översiktligt så det kan mycket väl finnas en del konstiga felstavningar etc. Men det mesta verkar blivit rätt dock.

Nr.
1
omslag_01.png Innehåll:
TEMA: De intellektuella och makten
Agneta Lundström: "Skrivaren" och makten
Sven-Olov Wallenstein: Kultur, frihet, herrar, knektar
Enkät: Olof Lagercrantz, Sven Fagerberg, Karl Vennberg, Ingmar Björksten, Niklas Rådström och Carl Henrik Svenstedt
INTERVJU: Umberto Ecos labyrinter
TEXTER: Mats Wägeus: Ur pågående arbete
Olavi Hemmilä: Tre dikter
FILM: Jan Kornum Larsen: Verklighet och väderkvarnar. Genomgång och analys av Eric Rohmers samlade produktion.
KLEIST: Helma Sanders-Brahms: "En modern biografi". Heinrich von Kleist: Ur "Penthesilea" Den vällustiga döden: brev och dokument.
FOTO: Gino Marino: Fotografera... det är åtrå
BÖCKER: Olavi Hemmilä: Reduktionen som poetisk metod
Sven-Olov Wallenstein: Att samtala med Kolakowskis djävul.
RECENSERADE BÖCKER: Esaias Baitel: Zonen. Leif Eriksson: Man måste ha sin prövosten. Mats Johansson: Kulturen och friheten. Jens S. Jensen: Ljuva drömmar. Leszek Kolakowski: Samtal med djävulen. Sven-Erik Liedman: Frihetens herrar, frihetens knektar. Jan Erik Vold: Entusiastiska essäer, och Ingentings bjällror.
Nr.
2
omslag_02.png Innehåll:
FILM: Serge Daney & Serge Toubiana: Antonionis metod
TEMA: Åttiotalets lyrik
Olavi Hemmilä: Åttiotalets lyrik. Försök till en översikt
Intervjuer med Konny Isgren, Gunnar D Hansson, Agneta Pleijel, Göran Greider, Mats Gellerfelt, Magnus Jacobsson, Christina Martinsson.
Konny Isgren: l:a dagen
Agneta Pleijel: Krigstillstånd & Krigstillstånd II
Göran Greider: Svit
Mats Gellerfelt: Dikt ur "Communion"
Sven-Olov Wallenstein: Rocklyrik. Romantisk subjektivism eller klassicism?
INTERVJU:Daniel Cohn-Bendit: Samtal med Woody Allén. Del 1
KONST: Agneta Lundström: Monografi som obelisk
DANS: Nancy Becker: Merce Cunningham och filmen. Intervju med Charles Atlas
Mats Wägeus: Självbiografi som fiktion. Jan Myrdal och Lasse Strömstedt minns
Gino Marino: Hypnositörer och förtrollare
Agneta Lundström: Pappa och fader
Susanne Hellström: Psykologi och litteraturanalys
Ib Hultén: Språk och medvetande
Nr.
3–4
omslag_03.png Innehåll:
TEMA: ÅTTIOTALETS TEATER
Angeredsteatern
Claes-Peter Hellwig: Teater Aurora
Stellan Skarsgård: Dramaten
Ulla Åberg: Dramaten
Peter Oskarsson: Folkteatern i Gävle
Tomas Bolme: Fria Proteatern
Björn Granath: Fågel Blå
Rolf Rang: Garderobsteatern
Inger Järlebro & Chris Torch: Jordcirkus
Göran O Eriksson : Klarateatern/Stockholms Stadsteater
Sonja Hejdeman: Klarateatern/Stockholms Stadsteater
Henric Holmberg: Oktober
Erik Appelgren: Pistolteatern
Agneta Pleijel
Wilhelm Carlsson: Teater Schahrazad
Per Lysander: Stockholms Stadsteater
Elisabeth G Söderström: Statens Scenskola
Stefan Johansson: Teater 9
Margareta Asplund, Lena Hagerman, Margaretha Levin & Hans Ytterberg: Postludium
Marie Brynja: Teaterböcker
Sven-Olov Wallenstein: Dramatikern Lars Norén
Agneta Lundström: De förbytta
Sven-Olov Wallenstein: Insidor/utsidor. Teater som liv och liv som teater
Daniel Cohn-Bendit: Samtal med Woody Allén. Del 2
Jan Olsson: Dreyer, hans filmer och filmforskningen
Umberto Eco: Do your movie yourself
Umberto Eco: Hunden och hästen — en visuell text och några verbala missförstånd
Marita Löfgren: Fyra dikter
Frans Lettenström: Vargen från Anatolien
Roberto Mascaro: Två ansikten av Sydamerika
Nr.
5
omslag_04.png Innehåll:
TEMA: ÅTTIOTALETS LITTERATUR. I.
Sven-Olov Wallenstein: Tretton romaner
Ulf Eriksson: Poesin och makten
Marie Hermanson: Endast för Blaga
Sven Malmström: Smärtan i Årsta
Ulf Eriksson: Ur »Det gjorda återstår»
FASSBINDER
Gino Marino: Fassbinder — en resa med döden
Gualtiero De Santi: »Kunskap är makt och morgonstund har guld i mund» . . .
R.W. Fassbinder: Skuggor och inget medlidande
»Utan kärlek finns det inga filmer» Jean-Luc Godard svarar på frågor
Peter Larsen: Den plastiska tanken. Pierre Francastels konstsociologi och mentalitetshistorien
Nr.
6–7
omslag_05.png Innehåll:
TEMA: HERMANN BROCH
Milan Kundera: Sömngångarnas testamente
Hannah Arendt: Hermann Broch och den moderna romanen
Ernestine Schlant: Brochs estetik
Hermann Broch: »Borta med vinden» och återinförandet av slaveriet i Amerika
Hermann Broch: Vetenskaplig och poetisk kunskap
KONST:
Claire Pajaczkowska: Struktur och njutning
TEMA: NY ITALIENSK FILM
Goffredo Fofi: De ungas skarpa blick. Nya tendenser i italiensk film och video.
Tre nya regissörer: Daniele Segre, Alberto Chiantaretto, Daniele Pianciola
Ornella Volta: Samtal med Federico Fellini
Samtal med Toninp Guerra
Samtal med Gianni Arduini
Mino Argentieri: Mellan komedi och tragedi. Samtal med Ettore Scola
Lorenzo Codelli: Samtal med Ermanno Olmi
Peter J Pagin: Påsk. Novell
Nr.
8–9
omslag_06.png Innehåll:
TEMA: FRANSK FILM
Gino Marino: Experiment, realism, manierism
Claire Blatchley, Delpliine Virnot: Filmmakaren som utforskare. Samtal med Alain Resnais
Jacques Rivette — Jean Rouch: Dialog om mirakelmaskinen
Oberoendets villkor. Intervju med Agnés Varda
GILLES DELEUZE OCH FELIX GUATTARI
Sven-Olov Wallenstein: Deleuze och Deleuze/Guattari
Intervju med Gilles Deleuze
Hans Bergquist: berlin I, berlin II
Nr.
10–11
omslag_07.png Innehåll:
Ted Hughes: Poesi och pengar
TEMA: FRANSK FILM II
Hervé Guibert: Mellan klassicism och romantik. Samtal med Eric Rohmer
Jacques Fieschi: Spegeln som återkommer. Samtal med Alain Robbe-Grillet
JEAN-LOUIS SCHEFER
Paul Smith: Vårt okända centrum. Schefers skrifter om film
Paul Smith: Vår skrivna erfarenhet av film. En intervju med Jean-Louis Schefer
Bosse Pilgrim: Under veckan I—III
Aris Fioretos: Paul Celan och skriftens andrum. Läsestationer i sena ord
Bruno Franzon: Ute på myren
Ulf Eriksson: Rum för läsanden. Att försöka nalkas Walter Ljungqvist
Nr.
12–13
omslag_08.png Innehåll:
TEMA: Poesi i 80-talet
"Nu har vi huset... men var är taket?", Ett samtal om poesi. Med Ulf Eriksson, Kay Glans, Ann Jäderlund, Sirje Kaerma, Magnus William-Olsson
Cecilia Sjöholm: Upptäckter efter hand. Några anteckningar kring kvinnor och särart i åttiotalets svenska poesi
Aris Fioretos: "...det nakna rytmverket": textur, röstbild, ansikte. Kring några drag i Katarina Frostensons diktning
Carl Henrik Svenstedt: Vidsträckt samtal med sidogemak. Storm
Ann Jäderlund: Dvala
Magnus William-Olsson: Till
Sirje Kaerma: Lyrik
Nils Kristian Lundberg: Fem klassiska tilltal
Lars Nordström: Lyrik
Kärstin Högbom: Lyrik
R. Fornet och A. Gömez: Filosofi, rättvisa och kärlek. Samtal med EMMANUEL LEVINAS
Minnets fruktbarhet — ett möte med bröderna TAVIANI
Kristin Ross: Att läsa i det imaginära: ARTAUD och VAN GOGH
Ingemar Haag: Rolf Johansson och den gottgörande ensamheten
Anna Christina Carlsson: Att bearbeta sitt förflutna
Nr.
14
omslag_09.png Innehåll:
Frédéric Ferney: En filosof höjd över alla misstankar
Samtal med Paul Ricoeur
Anna Christina Carlsson: Fem nya författarinnor
Aris Fioretos: Där munnen stavar fram platsen...
Johan Lundberg: Film en arriére
Ermanno Comuzio: Wagner och filmen
Ralf Schnell: Hans Jürgen Syberbergs filmmytologi
Annette Brauerhoch: Muskelmännens glans och elände
Konfrontation med en genre
A. Hildebrand och A. Kohl: Rocky — marknadsprodukt och tidsspegel
Ingemar Haag: Förtärande passioner, förtäringspassioner
Olle Lind: Sanningen
Angela Leopold: Dagar och nätter
Nr.
15–17
omslag_10.png Innehåll:
Aris Fioretos: Vid randen av det vita
André du Bouchet och poesins förbindelse
Ingemar Haag: Öppna och slutna världar
Om Björn Ranelids och Mats Wägeus författarskap
Sven-Olov Wallenstein: Vetande, makt och subjektivation
Deleuze och Foucault
Astrid SÖderbergh Widding: Film — tidsbild, rörelsebild
En läsning av Gilles Deleuzes filmteori
Gaylyn Studiar: Visuell njutning och den masochistiska estetiken & Ögat & Myten om den "grymma kvinnan"
Lars Gustaf Andersson: Sade, Barthes och Pasolini
Till läsningen av Saló eller Sodoms 120 dagar
Nr.
18
omslag_11.png Innehåll:
Laura Lilli: Delirium eller historien om en själslig cancer. Samtal med Umberto Eco
Herman Rapaport: Den splittrade bilden — att blicka in i Underlandet
Ron Burnett: Att samtala med Jacques Lacan
Mats-Ola Nilsson: Sanningen om fiktionen eller fiktionen om verkligheten
Mats Christoffersson: Puckelryggen
Ingemar Haag: Kritiska ögonblick med okända texter
Anna Christina Carlsson: Åtta nya författare
Nr.
19–20
omslag_12.png Innehåll:
Carlos Fuentes: Ett latinamerikanskt perspektiv på litteratur och kulturarv
Octavio Paz: Latinamerika och demokratin
Frans Lettenström: The Färjesång Blues
Ingemar Haag: En illusion av intimitet. Om Manuel Puigs författarskap
Fredric Jameson: Om magisk realism på film
Erik Hedling: Arvet efter Eisenstein
Johannes C. Tritschler: "The Cinema of Transgression". Undergroundfilm från New York
Mats-Ola Nilsson: Nick Cave — den siste rockkungen
Märta Appelqvist: 4 dikter
Ola Eliasson: Många avslutade dagar och bränt gräs
Jonas Magnusson: Dikt
Per Planhammar: Syrsor
Annika Söderholm: Fotografier
Roy Wahlter-Auer: Korsdrag
Nr.
21
omslag_13.png Innehåll:
Gunnar M Aronsson: Trovärdighet, naturalism, illusion
Menachem Brinker: Farsen och det trovärdigas estetik
Madeleine Kleberg: Såsom från en spegel
Anne Berger: Samtal med Jacques Derrida
Zhang Longxi: Tao och logos
Sven-Olov Wallenstein: Signaturer
Lars Gustavson: Fotografier
Fruls Tilpo: Samlingens väntade besök och nåns förevisning
Nr.
22–23
omslag_14.png Innehåll:
Raymond Bellour & Francois Ewald: Tecken och händelser. Samtal med Gilles Deleuze
G. Buci-Glucksmann: Måleriets barocka veckning
Erik van der Heeg & Sven-Olov Wallenstein: Frågans form
Solveig Jülich: Om rummet mellan seendet och förståelsen
Mikaela Kindblom: Nikita — "fasa och möjlighet". En ny svensk internationell filmfestival
Solveig Jülich: Lynchstämningar. Möte med John Gage
Lasse Ekstrand: Ceasescus öga. Funderingar om skuld och längtan efter samvetets död
Simon Matthis: Låtsaslekaren
Jonas Bernhardsson: En radio, en kortlek och två lådor Bell's
Karin Waldemarsson: Mammor borde inte gråta
August Strindberg om sig själf
Nr.
24–25
omslag_15.png Innehåll:
Allen Ginsberg: I oanständighetens namn. Konsten att läsa. Samtal med Harold Bloom
Eckårt Britsch: Snap, crackle, pop. Konststaden New York
Jeremy Lewinson: Amerikansk konst — minimalt uttryck
Agneta Lundström: Minimalism och maximalism
Gérard Lenne: Resa till hjärnans medelpunkt. Nycklar till David Lynchs filmvärld. Samtal med David Lynch
Jacques Fieschi: Sadism i Hollywood. Madonna: ironi och pastisch
Lasse Ekstrand: Be like your writing . . .
Kaj Geneli: Perfektion
Antonio Merenda: Robert Bresson
Mats-Ola Nilsson & Henrik Andersson: Framför åskådarens ögon
Nr.
26–27
omslag_16.png Innehåll:
Efter orgien melankolin. Debatt med Francesco Alberoni, Jean Baudrillard, Michel Maffesoli och Serge Moscoviti
Desto värre för Patagonien. Samtal med Jean Baudrillard
Förhäxad av film. Baudrillard och filmen
Wolfgang Schirmacher: Schopenhauer och postmoderniteten
Mats-Ola Nilsson: Den pornografiska sanningen. I avgrunden mellan Jean Baudrillard och Jacques Derrida. Verktyg för frigörelse. Samtal med Pierre Bourdieu
Lasse Ekstrand: Be like your writing . . . II Om tystnaden, den teoretiska olydnaden)i psykosen, kufismen och felstavningens feminism
Claudia Linden: Brooklyn Bridge
Stefano Tolnay: Vanvettets leende. Diane Arbus fotografiska värld
Jutta Brückner: Nakenhetens kostym
Erika Nybom: Konstnären som boxare
Erika Nybom: Kroppar och granit
Pier Paolo Pasolini: Warhols dubbla universum. Intervju med Andy Warhol
Fredrik Svenaeus: Joel-Peter Witkin och det sublima
Frans Lettenström: Samtal med Maria Gummesson
Ingemar Haag: Parasitära dikter
Nr.
28
omslag_17.png Innehåll:
Fredrika Spindler: Vad är filosofi egentligen?
Gilles Deleuze & Félix Guattari: Från kaos till hjärnan
Emmanuel Lévinas: En främlings ansikte. En psykoanalytiker på bio. Intervju med Janine Chasseguet-Smirgel
Wim Wenders: En kamera filmar alltid i två riktningar
Jenny Rosenius: Ängslans fotograf. Francesca Woodmans iscensatta bilder
Jenny Rosenius: Mapplethorpe, provocerande perfektionist
Hans Carlsén: Text mer än text. Dikter av Runar Krantz, Michael Sundman. Jonas Ask, Anders Bergman och Lena Thomsson
Frans Lettenström: Samtal med Stefan Gurt
Stefan Gurt: Fabrik
Stefan Gurt: Staden
Christer Lundfall: Isande tystnad
Victoria Häggblom: Samma ö
Lasse Ekstrand: "Be like your writing"
Nr.
29–30
omslag_18.png Innehåll:
Peter Dahlén, Maria Fitger & Ulf Lindberg: Mamma-pappa-barn i Framtidslandet. Identitets- och könsproblematik i senare science fiction-filmer
Jenny Rosenius: American Independents
Bill Krohn: Frihetsfantomerna
Bérénice Reynaud: Kvinnor gör film trots allt
Georges Privet: Skådespelaren som mask
Torbjörn Nilsson: Svart realism?
Björn Billing: Skräckel, vansinne och meningen med döden
NYARE AMERIKANSKA REGISSÖRER: Ett lexikon av Y. Alion, G. Marino, J. Rosenius, P. Ross, J. Vaht, J. Zimmer
RETRO:
Louis Audibert, Kathryn Bigelow, & Fatima Igrahamhan: Om Nicholas Ray, med ett samtal med regissören
Luis Buñuel: Menjous mustasch. Variationer på ett tema
Nancy Becker: Dancin', singing' & filmin'. Fred Astaires filmstil
Nr.
31
omslag_19.png Innehåll:
Marcel Proust: Om kärleken
Ulrika Kärnborg: Att tala om ingenting, att inte tala. Rotation kring en nollpunkt. Kärlek, narcissism, idealisering. Möte med Julia Kristeva
Ninni Holmqvist: Fria händer
Jerome Charyn: Den amerikanska kärleksmyten. Bakom bioduken
Nina Solomin: Att fabricera gåtor och omständliga mysterier. Om Mare Kandres författarskap
Kristian Lundberg: Dikter
Antonio Merenda: Tingens själ
Hans Carlsén: Text mer än text
Elie-Joseph Bois: På spaning efter den tid som flytt
André Arnyvelde: Hos Herr Marcel Proust
Proust svarar på frågor
Nr.
32–33
omslag_20.png Innehåll:
TEMA: Själens mysterier
Samtal med Jacques Lacan
Elvio Fachinelli: Jacques Lacan och Tinget
Pierre Maraval: Masochism och religion
Franco Marcoaldi: Fellini frågar I Ching
Valdemar Wentz: Foton
TEMA: Italiensk film
Alberto Pezzotta: Realismer, neorealismer och neo-neorealismer
Marcello Walter Bruno: Film och Neo-TV
Jenny Rosenius: Sex italienska filmer
Luchino Visconti: Att leva är att minnas
Jean-Claude Bonnet: Luchino Visconti och matsymboliken
Bernhard Jonasson: Vid randen av ingenting
Hans Gunnarsson: Från marginalen
Uffe Enoksson: Honorias älskare
Jenny Rosenius: Nan Goldins fotoballad
Nr.
34
omslag_21.png Innehåll:
TEMA: Själens mysterier
D. W. Hamlyn: Schopenhauer och Freud
Jerome Neu: Kluvna medvetanden
Jeanna Eklund: Det inres teater
TEMA: Italiensk film
Gino Marino: Italiensk film på 90-talet. Ett collage
Jean-Claude Bonnet: Rossellinis rörliga blick
Roberto Rossellini: Jag är inte neorealismens fader. Intervju med Roberto Rossellini. Intervju med Cesare Zavattini. Möte med Pier Paolo Pasolini
Jenny Rosenius: Drömmen om någonting
Nr.
35–36
omslag_22.png Innehåll:
TEMA 1: Själens mysterier
Fredrik Svenaeus: Själens dunkla territorier
Lasse Ekstrand: Drömmen om att slippa födas
Eliane Amado Lévy-Valensi: Hur man kan säga "jag"
Anne-Marie Kaufmant: Helarens konst
Katarina Davidsson: Den grymma scenen
Ninni Holmquist: Hålrum
Katarina Davidsson: Dans är dans är dans
Luisa Futoransky: Dubbelporträtt med ett glas vin
TEMA 2: Hitchcock 1
Marcello Walter Bruno: Den kluvna filmen
Bruno Villien: Några förutfattade meningar om Hitchcock. Chabrol om Hitchcock. En intervju
Agneta Lundström: Kvasihjältar och antihjältar
TEMA 3: Nya kvinnliga poeter
Katarina Davidsson: Fiskrenset på bryggkanten
Maria Larsson svarar på frågor
Samtal med Johanna Ekström
Samtal med Marie Lundquist
Nr.
37–38
omslag_23.png Innehåll:
TEMA 1: Cyberrymd och Tech Noir
Jens F. Jensen: Tech Noir
Tina Arwidson: Cyberrymd — identitetens gränsland
Katarina Davidsson: Den konstgjorda världen
Katarina Davidsson: Den mångsinnliga hallucinationen
TEMA 2: Tre franska tänkare
Fredrika Spindler: En tragisk och glad filosofi
Clément Rosset: Principen om verklighetens tillräcklighet
Régis Debray: Framstegsmyten
François-Bernard Huighe: Från objekt till subjekt. Intervju med Michel Serres
NOVELLER:
Kristin Sigvaldsen: Lille vakre Kathinka
Peter Törnqvist: Sommapsalm
Nr.
39–40
omslag_24.png Innehåll:
TEMA: TRE FÖRFATTARE FRÅN USA
Robert Faggen: En skrämmande frihet. Intervju med Ken Kesey
Lasse Ekstrand: Bukowskis kamp mot den sociala döden
François Truffaut: En författare med espadriller. Om Cornell Woolrich/William Irish
Nestor Almendros: Ansiktets vackra landskap
André Brink: På jakt efter ett nytt språk
NYA SVENSKA POETER: Febe Nilsson, Björn Malmström, Aase Berg, Birgitta Wallkvist, Jakob Norberg, Anita Alexandersson
Nr.
41–42
omslag_25.png Innehåll:
TEMA: POLYMORF SEXUALITET
Mireille Latil Le Dantec: Inte blod, rödfärg. Sadismen och bilden
Gérard Dupont: Sade, sexualitetens furir. Intervju med Michel Foucault
Lasse Ekstrand: Slaktare, koncentrationsläger och sexualitet. Om Alina Reyes Slaktaren
Monika Treut: Den blödande rosens ceremoni. Sexuellt överskridande som befriande spel
Katarina Davidsson: Masochistens janusansikte. Bruno Schulz "sexpressionistiska" bildvärld
Christina Ouzounidis: Slagen
D.A.F. de Sade: Juliette
Nr.
43
omslag_26.png Innehåll:
TEMA: SJÄLENS MYSTERIER
Pia Nicklasson: Orden, främlingskapet och tiden. Om Jacques Lacan och Jurgen Habermas
Lasse Ekstrand: Mannen som skrev sitt liv. Om Lars-Erik Welin
Katarina Davidsson: "Att dö är inte svårt i detta liv". Tretton betraktelser om självmordet
B. Elnadi och A. Rifaat: Kultur — en fortgående frihetsprocess. Intervju med Luc Ferry om den nya ekologiska ordningen
Agneta Lundström: Färgernas paradis
Charlotte Anckarsvärd: Om "Kvinnan och apan" och "Hur jag blev författare"
Nr.
44-45
omslag_27.png Innehåll:
TEMA: CYBERRYMD OCH VIRTUELL VERKLIGHET
Robert Markley: Cyberrymdens metafysik. Matematik, alienation och cyberrymd
Ann Lasko-Harvill: Identitet och mask i den virtuella verkligheten
TEMA: POLYMORF SEXUALITET
Pier Paolo Pasolini: Thetis. Erotik, frigörelse, handelsvara
D.A.F. de Sade: Juliette
Joakim Wrethed: Credo
Stefan Lindberg: Om du flyger
Kurt Levlin: Båten
Nr.
46-47
omslag_28.png Innehåll:
Adam Begley: Konsten att skriva romaner. Samtal med Don DeLillo
TEMA: POLYMORF SEXUALITET
Gille Deleuze: Det kalla och det grymma. Sade och Sacher-Masoch
L. von Sacher-Masoch: Två kontrakt
L. von Sacher-Masoch: Barndomsminnen och reflexioner över romanen
L. von Sacher-Masoch: Venus i päls (utdrag)
Wanda von Sacher-Masoch: Äventyret med Ludwig II
Mats-Ola Nilsson: På avgrundens rand
Jacques Chancel: Den erotiska lärdomen. Intervju med Michel Foucault
NYA SVENSKA POETER: Anna Berg, Martin Ericsson, Lina Hagelbäck, Lisbeth Håkansson, Peder Jansson, Klara Petersson, Åsa Sandzén

Copyright © 2011 Peter Andrén