vegetationmaps_swe.png

peter.andren (snabel-a) gmail.com

bladindelning.png

För några år sen kom jag över en komplett samling kartblad med samlings­namnet "Vegetations­karta över de svenska fjällen". Till en början kunde jag inte hitta just någon information alls om dessa kartor, vilket gjorde mig nyfiken. Vegetations­kartorna över de svenska fjällen verkade förbli något av ett mysterium för mig. Men så damp nr 4 av Svenska Fjäll­klubbens medlems­tidning fjället ner i brev­lådan med artikeln "Fjäll­vegetations­kartorna — nöje och hjälp för vandrare" av Margareta Ihse. Tjoho — vilken lycklig slump!

Sedan dess har jag fått mer information från Margareta, samt hittat lite mer information i diverse rapportet på nätet. På denna sida samlar jag det ännu lilla jag vet om denna fantastiska med förbisedda kart­resurs. På baksidan av Kartblad nr 1 står att läsa

Denna karta ingår i en översiktlig kartläggning av vegetationen i den svenska fjällkedjan. Syftet är att ta fram ett material vilket, tillsammans med övrigt grundmaterial, skalla användas för en övergripande planering av de svenska fjällen inom Statens Naturvårdsverkets projekt »Fjällutredningen».
vilket summerar projektet väl. Alla kartor är gjord i Rikets Nät. Arbetet pågick mellan 1978 och 1984. Blad­indelningen syns i bilden till höger. Det 23:e bladet pro­du­cera­des först 1987 och brukar inte nämnas i kartserien, men det hör såklart hemma här. Totalt karterades 68988 km2 av fjällvärden.

Karteringen baserades främst på flygfotografier tagna med film känslig för infrarött ljus. Bilderna tog på 9,600 meters höjd vilket gav en negativskala på 1:60,000. Kartorna, som producerades i skala 1:100,000, kontrollerades i fält vid svåra eller botaniskt intressanta områden. Det finns en publikation skriven av tre av fält­inventerarna: "Fjällens vegetation. Norrbottens län. En översikt över Norrbottensfjällens vegetation baserad på vegetationskartering och naturvärdering" av Lars Andersson, Thomas Rafstedt och Ulf von Sydow. Enligt Libris finns den till­gänglig vid en mängd bibliotek.

Efter att ha läst den intressanta artikeln korresponderade jag lite med Margareta, som var vetgenskaplig projekt­ledare, och fick lära mig mer om dessa kartor och deras framställning. Margareta skrev bland annat att vegetations­kartorna "är mycket av min 'baby' — och utan min insats nu hade det inte funnits några tillgängliga kartor att tala om." Med denna bakgrund kan man förstå att Margareta tycker att det är synd att kartorna inte kommit till större användning, och inte är mer kända bland, till exempel, fjäll­vandrare.

Det fördes diskussioner med Liber om kommersiell publicering av kartorna men kringkostnaderna blev alltför stora. Angående upphovsrätten idag skriver hon att

Om någon har "upphovsrätten" så vore det väl Naturgeografiska institutionen och Naturvårdsverket — men som man handlat och betraktat detta sen så lång tid tillbaks så har man tydligt visat inget intresse. Om jag inte agerat som jag gjort hade ingen vetat något mer om dom. Min bedömning är att det finns ingen kommersiell upphovsrätt idag.
Därför känns det ganska tryggt att kunna distribuera dessa kartor i elektroniskt format. Du hittar nedladdningslänkar till kartorna i samman­ställningen nedan. Kontakta mig om du har några kommentarer om kartorna, eller om jag trots allt inte har rätt att distribuera detta material.

Min elektroniska version

Bakgrunden till den elektroniska versionen är att jag hittade gratisprogrammet Hugin när jag vävde ihop fotografier till panoramabilder. Jag hade ett par kommersiella program (Autopano Pro och Panorama Maker), men dessa hade en förmåga att töja på bilderna vilket inte blir bra för kartor. Med Hugin är det däremot möjligt att ange exakt vilka parametrar som ska optimeras. I praktiken innebär detta att man optimerar endast för vridning och translation. Resultatet blir bra men inte perfekt, eller så är det jag som inte lärt mig Hugin tillräckligt bra.

Kvaliteten på dessa elektroniska kartor är bra men inte perfekt. Jag skannade in kartorna i A3-format och fogade sedan ihop dessa med Hugin, som sagt. Men alla linjer och detaljer gör att toleransen mot fel är nästan noll. Ibland kan man se skarvar på upp till tio pixlar där fogningen inte varit på topp. Men det stör inte direkt. Jag tror att man skulle kunna fixa till de individuella A3-bladen innan vävningen i Hugin med convert -distort Shepards från ImageMagick. Jag provade för ett A3-blad och det såg lovande ut, men tidsåtgången avskräcker.

Ett fascinerande långtidsprojekt skulle vara att vektorisera dessa kartor. Jag vet att det finns program som kan göra sånt, men tydligen är det antingen väldigt dyra eller väldigt dåliga. Dags att skriva ett eget program med andra ord.

Lantmäteriets vegetationskarta

När Naturgeografiska Institutionen på Stockholms Universitet var färdiga med karteringen av fjällen tog Lantmäteriet i Luleå över verksamheten. Det finns en del information på Lantmäteriets hemsida om vegetations­kartorna och -kartering. En allmän presentation följs av lite mer information via länkarna till höger på sidan. Från Margareta har jag fått veta att Lantmäteriet digitaliserade vegetations­kartorna över fjällen, men utan mycket av informationen som finns med i form av siffror och symboler. Det finns ett par bra presentationer från februari 2010 om vegetationskartering, dels av Margareta, dels av Lars Andersson från Lantmäteriet.

Google Earth

Efter en del micklande med de ursprungliga digitala kart­bilderna har jag till­verkat ett så kallat SuperOverlay till Google Earth, vilket gör det enkelt att liksom surfa runt i fjäll­världen med Vegetations­kartorna som under­lag. Jag har gjort det enkelt för mig och har bara två zoom­nivåer — en för översikts­navigering, och en med alla detaljer. När grundarbetet väl är gjort börjar det roliga, som att titta på Vegetations­kartan draperad över terrängen.

Lite teknisk information om framställandet av Vegetations­kartan för Google Earth kan vara på sin plats. Jag konverterade de ursprungliga JPG-filerna till PNG för att kunna ha delvis transparanta bilder. Jag klippte ut själva kart­bilden och projicerade om denna bild så att hörnen på kartan verkligen hamnade i hörnen på bilden (många bilder var lite skeva och vinda). Sedan delade jag upp dessa PNG-bilder i småbilder om 500x500 pixlar. Dessa sparade jag som PNG om de var delvis transparanta, annars som JPG. Sen var det bara att skriva ett program som skapar och länkar ihop alla KLM-filer, med koordinat­transformationer som det enda egentliga problemet.

google_earth_overview.png google_earth_3D.png


KARTBLAD nr 1: Treriksröset/Naimakka (31 J/31 K/32 J/32 K) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_01_small.jpg Kartan utarbetad av ULF VON SYDOW vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3530 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1979, 1980.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug.
LiberKartor, Stockholm 1983 - 277855

KARTBLAD nr 2: Absiko (30 H/30 I/31 H/31 I) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_02_small.jpg Kartbladet utarbetat av LARS ANDERSSON vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3060 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1978.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Bertil Fagerlund, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1981 - 944835

KARTBLAD nr 3: Rensjön (30 J) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_03_small.jpg Kartbladet utarbetat av LARS ANDERSSON vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2366 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1978.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Birgit Hansson, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1981 - 131482

KARTBLAD nr 4: Sitasjaure (29 G/29 H/ 30 H) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_04_small.jpg Kartan utarbetad av ULF VON SYDOW vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3110 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1978,1980.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Birgit Hansson, Eivor Granbom.
Fotogrammetrisk överföring och repro: Are Areschoug, Bertil Fagerlund, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1981 - 131482

KARTBLAD nr 5: Kebnekaise (29 I) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_05_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2500 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1980.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Birgit Hansson
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström
LiberKartor, Stockholm 1983 - 190454

KARTBLAD nr 6: Virihaure/Västra Sarek (28 G/28 H) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_06_small.jpg Kartan utarbetad av ULF VON SYDOW vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2980 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1980.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Birgit Hansson
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug, Bertil Fagerlund
LiberKartor, Stockholm 1983 - 190454

KARTBLAD nr 7: Östra Sarek/Stora Sjöfallet (28 H/28 I) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_07_small.jpg Kartan utarbetad av ULF VON SYDOW vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3500 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1980.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug, Marianne Lindström.
LiberKartor Stockholm 1983 - 210542

KARTBLAD nr 8: Sulitelma (27 G) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_08_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 1900 km2.
Kartan baserad på flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1978, 1981, 1982.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström
LiberKartor Stockholm 1984 - 304923

KARTBLAD nr 9: Kvikkjokk (27 H) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_09_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2500 km2.
Kartan baserad på flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1978, 1981, 1982.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug
LiberKartor Stockholm 1984 - 304923

KARTBLAD nr 10: Pieljekaise (26 F/26 G) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_10_small.jpg Kartbladet utarbetat av CLAES GRUNDSTEN vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3170 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1976, 1978
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Bertil Fagerlund, Jan Önnerby
LiberKartor. Stockholm 1981 - 944835

KARTBLAD nr 11: Gräsvattnet/Umfors (25 E/25 F) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_11_small.jpg Kartbladet utarbetat av CLAES GRUNDSTEN vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2487 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1976.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Inga Blomberg
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström, Jan Önnerby

KARTBLAD nr 12: Ammarnäs (25 G) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_12_small.jpg Kartbladet utarbetat av CLAES GRUNDSTEN vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2500 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1976.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Inga Blomberg
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström, Jan Önnerby

KARTBLAD nr 13: Tärna (24 E/24 F) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_13_small.jpg Karbladet utarbetat av LARS ANDERSSON vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2950 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1980 och 1982.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Eivor Granbom, Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug, Marianne Lindström, Bertil Fagerlund
LiberKartor Stockholm 1983 - 210542

KARTBLAD nr 14: Fatmomakke (23 E/23 F) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_14_small.jpg Kartbladet utarbetat av LARS ANDERSSON vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3560 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Lantmäteriet 1976 och 1980.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Eivor Granbom, Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström
LiberKartor, Stockholm 1983 - 277855

KARTBLAD nr 15: Frostviken (22 E/22 F) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_15_small.jpg Kartbladet utarbetat av LARS ANDERSSON vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3380 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1976.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Inga Blomberg, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1980 - 846154

KARTBLAD nr 16: Håkafot (21 E) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_16_small.jpg Kartbladet utarbetat av LARS ANDERSSON och CHRISTINA KJELLIN vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 1670 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1975.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1980 - 945345

KARTBLAD nr 17: Kolåsen (20 C/20 D/21 D) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_17_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT och CHRISTINA KJELLIN vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3350 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1976.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Inga Blomberg, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Bertil Fagerlund, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1980 - 945345

KARTBLAD nr 18: Storlien/Sylarna (19 C/18 C) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_18_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 2700 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1975.
Projektledning: Leif Wastenson, Margareta Ihse
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug, Marianne Lindström, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1978 - 748913

KARTBLAD nr 19: Åre (19 D/18 D/18 E) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_19_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3010 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk år 1975 och 1976.
Projektledning: Leif Wastenson, Margareta Ihse
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug, Marianne Lindström, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1978 - 748913

KARTBLAD nr 20: Funäsdalen (17 C/18 C/17 D/18 D) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_20_small.jpg Kartbladet utarbetat av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 3030 km2.
Kartan baserad på tolkning av flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1975 och 1976.
Projektledning: Leif Wastenson
Ritning: Birgit Hansson, Sigrid Bergfeldt, Inga Blomberg, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring och repro: Marianne Lindström, Are Areschoug, Bertil Fagerlund, Jan Önnerby
LiberKartor, Stockholm 1980 - 846154

KARTBLAD nr 21: Idre (16 C/16 D) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_21_small.jpg Kartan utarbetad av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk och länsstyrelsen i Kopparbergs län.
Kartbladet omfattar 2920 km2.
Kartan baserad på tolkning av infraröda flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk.
Projektansvarig: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Birgit Hansson, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström
LiberKartor, Stockholm 1982 - 139733

KARTBLAD nr 22: Sälen/Särna (14 C/14 D/15 C/15 D) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_22_small.jpg Kartan utarbetad av LARS ANDERSSON vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, på uppdrag av Statens naturvårdsverk och länsstyrelsen i Kopparbergs län.
Kartbladet omfattar 3190 km2.
Kartan baserad på tolkning av infraröda flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk.
Projektansvarig: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt, Birgit Hansson, Eivor Granbom
Fotogrammetrisk överföring: Are Areschoug, Bertil Fagerlund, Marianne Lindström
LiberKartor, Stockholm 1982 - 139733

KARTBLAD nr 23: Sånfjället, Vemdalsfjällen, Klövsjöfjällen (18 DSV/18 DSO/18 ESV/17 D/17 ENV/17 ESV) Ladda ner kartan.
Vegetationskartan_blad_23_small.jpg Kartan utarbetad av THOMAS RAFSTEDT vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. På uppdrag av Statens naturvårdsverk.
Kartbladet omfattar 5625 km2.
Kartan baserad på tolkning av infraröda flygbilder fotograferade av Statens lantmäteriverk 1980 och 1982.
Projektansvarig: Leif Wastenson
Ritning: Sigrid Bergfeldt
Fotogrammetrisk överföring: Marianne Lindström
LiberKartor, Stockholm 1982 - 139733

Copyright © 2008–2011 Peter Andrén