POL

Text av Peter Andrén

peter.andren (snabel-a) gmail.com

Under uppbyggnad. Här kommer det komma en massa intressant information om svensk morfologi, rättstavning, teknisk språkanalys, samt även lite maskinöversättning.

Ordböcker

Tabellen nedan har källspråk i raderna och målspråk i kolumnerna, så att säga. För att nå, till exempel, den nepalesisk-ryska ordboken är det alltså rad två kolumn fyra som gäller (siffran 191). Siffrorna anger hur många uppslagsord det finns i ordlistan. Som synes är det väldigt få ord i de flesta ordlistorna, men tanken är att de ska växa med tiden.

Alla dessa ordlistor har skapats av mitt ännu odokumenterade språkprogram "POL", och är något av en biprodukt till andra funktioner i programmet. Vad jag försöker säga är att kvaliteten inte alltid är den bästa  . . .

Svenska Nepalesiska Engelska Ryska Turkiska Latin
Svenska 221 2885 1940 370 51
Nepalesiska 232 205 191 84 26
Engelska 2895 198 893 299 46
Ryska 2085 212 972 267 48
Turkiska 373 80 299 245 18
Latin 51 24 45 41 18

Copyright © 2009–2010 Peter Andrén